Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi frissítése: 2023.01.11.

1. Bevezetés

Jelen Feltételek erre a weboldalra, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tranzakciókra vonatkoznak. Önt további szerződések köthetik a velünk fennálló kapcsolatával vagy bármely termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatban, amelyet tőlünk kap. Ha a kiegészítő szerződések bármely rendelkezése ütközik jelen Feltételek bármely rendelkezésével, akkor ezen kiegészítő szerződések rendelkezései az irányadóak és az irányadók.

Hirdetés

2. Kapcsolat

A weboldalra való regisztrációval, hozzáféréssel vagy egyéb módon történő használatával Ön elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket. A weboldal puszta használata a jelen Feltételek ismeretét és elfogadását jelenti.

3. Elektronikus kapcsolat

A weboldal használatával vagy a velünk elektronikus úton történő kommunikációval Ön beleegyezik és tudomásul veszi, hogy a weboldalunkon elektronikusan kommunikálhatunk Önnel, vagy e-mailt küldünk Önnek, és beleegyezik abba, hogy minden megállapodást, értesítést, közzétételt és egyéb kommunikációt elektronikus úton biztosítják az Ön számára, hogy eleget tegyen bármely jogi követelménynek, ideértve, de nem kizárólagosan, azt a követelményt, hogy az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie.

4. Szellemi tulajdon

Mi vagy licencadóink birtokoljuk és ellenőrizzük a weboldalon, valamint a webhelyen megjelenített vagy azokon belül elérhető adatokon, információkon és egyéb erőforrásokon fűződő összes szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogot.

4.1 Minden jog fenntartva

Hacsak az adott tartalom másként nem rendelkezik, Ön nem kap licencet vagy más jogot a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más szellemi tulajdonjog alapján. Ez azt jelenti, hogy nem fog felhasználni, másolni, reprodukálni, előadni, megjeleníteni, terjeszteni, semmilyen elektronikus adathordozóba beágyazni, módosítani, visszafejteni, visszafejteni, átvinni, letölteni, továbbítani, bevételt szerezni, eladni, forgalomba hozni vagy kereskedelmi forgalomba hozni ezen a webhelyen található forrásokat. bármilyen formában, előzetes írásbeli engedélyünk nélkül, kivéve és csak abban az esetben, ha a kötelező jogszabályok (például az idézési jog) másként nem rendelkeznek.

5. Harmadik fél tulajdona

Weboldalunk tartalmazhat hiperhivatkozásokat vagy más hivatkozásokat más felek webhelyeire. Nem figyeljük és nem vizsgáljuk át más felek webhelyeinek tartalmát, amelyekre ezen a webhelyen hivatkoznak. A más webhelyek által kínált termékekre vagy szolgáltatásokra az adott harmadik felek vonatkozó Feltételei és feltételei vonatkoznak. Az ezeken a webhelyeken kifejtett véleményeket vagy anyagokat nem feltétlenül osztjuk meg vagy hagyjuk jóvá. Nem vállalunk felelősséget ezen webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Ön viseli az ezen weboldalak használatával és bármely kapcsolódó harmadik fél szolgáltatásával kapcsolatos minden kockázatot. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, bármilyen módon is, ami abból ered, hogy személyes adatait harmadik felek részére felfedte.

6. Felelősségteljes használat

Weboldalunk meglátogatásával Ön beleegyezik abba, hogy azt kizárólag a jelen Feltételek, a velünk kötött további szerződések, valamint a vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az általánosan elfogadott online gyakorlatok és iparági irányelvek által engedélyezett célokra használja. Nem használhatja weboldalunkat vagy szolgáltatásainkat rosszindulatú számítógépes szoftverekből álló (vagy azokhoz kapcsolódó) anyagok használatára, közzétételére vagy terjesztésére; a weboldalunkról gyűjtött adatokat bármilyen direkt marketing tevékenységhez felhasználni, vagy bármilyen szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenységet folytatni a weboldalunkon vagy azzal kapcsolatban. Bármilyen olyan tevékenységben való részvétel, amely kárt okoz vagy okozhat a weboldalon, vagy zavarja a teljesítményt , a weboldal elérhetősége vagy hozzáférhetősége szigorúan tilos.

7. Ötlet benyújtása

Ne adjon be olyan ötletet, találmányt, szerzői alkotást vagy egyéb, saját szellemi tulajdonának tekinthető információt, amelyet bemutatni szeretne nekünk, hacsak nem írtunk alá a szellemi tulajdonra vonatkozó megállapodást vagy titoktartási megállapodást. Ha ilyen írásos megállapodás hiányában közli velünk, akkor világméretű, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes engedélyt ad nekünk a tartalom bármely meglévő vagy jövőbeli médián történő felhasználására, reprodukálására, tárolására, adaptálására, közzétételére, fordítására és terjesztésére.

8. A használat megszüntetése

Saját belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk vagy megszakíthatjuk a hozzáférést a webhelyhez vagy bármely azon található Szolgáltatáshoz, ideiglenesen vagy véglegesen. Ön beleegyezik abba, hogy nem vállalunk felelősséget sem Ön, sem harmadik fél felé a webhelyhez való hozzáférésének vagy használatának, illetve a webhelyen megosztott bármely tartalomnak a módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért. Ön nem lesz jogosult semmilyen kompenzációra vagy egyéb kifizetésre, még akkor sem, ha bizonyos funkciók, beállítások és/vagy bármely tartalom, amelyet Ön hozzájárult, vagy amelyre támaszkodni kezdett, véglegesen elveszett. Tilos a weboldalunkon található hozzáférés-korlátozási intézkedéseket megkerülni, megkerülni, illetve megkerülni vagy megkerülni.

9. Garancia és felelősség

Ebben a szakaszban semmi sem korlátozza vagy zárja ki a törvény által feltételezett garanciákat, amelyek korlátozása vagy kizárása jogellenes lenne. Ez a weboldal és a weboldalon található összes tartalom „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon kerül közzétételre, és pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat. Kifejezetten elutasítunk mindennemű, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Tartalom elérhetőségére, pontosságára vagy teljességére vonatkozóan. Nem vállalunk garanciát arra, hogy: ez a weboldal vagy tartalom megfelel az Ön követelményeinek; ez a weboldal megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen lesz elérhető. Ezen a weboldalon semmi sem minősül jogi, pénzügyi vagy orvosi tanácsnak, és nem is szándékozik annak minősülni. Ha tanácsra van szüksége, konzultáljon egy megfelelő szakemberrel. A jelen szakasz következő rendelkezései a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig érvényesek, és nem korlátozzák vagy zárják ki felelősségünket olyan ügyekben, amelyek jogellenes vagy illegálisak lennének számunkra. felelősségünket korlátozni vagy kizárni. Semmilyen esetben sem vállalunk felelősséget olyan közvetlen vagy közvetett károkért (beleértve a haszon- vagy bevételkiesésből eredő károkat, az adatok, szoftverek vagy adatbázisok elvesztését vagy megsérülését, vagy tulajdon vagy adatok elvesztését vagy kárát), amelyeket Ön vagy bármely harmadik személy ért. a weboldalunkhoz való hozzáférésből vagy annak használatából eredően. Kivéve, ha bármely további szerződés kifejezetten másként rendelkezik, maximális felelősségünk az Ön felé a webhelyből vagy bármely forgalmazott vagy eladott termékből és szolgáltatásból eredő vagy azzal kapcsolatos minden kárért a weboldalon keresztül, függetlenül a felelősséget kiszabó jogi lépések formájától (akár szerződésben, méltányosságban, gondatlanságban, szándékolt magatartásban, jogsértésben vagy egyébben) a teljes árra korlátozódik, amelyet Ön fizetett nekünk az ilyen termékek vagy szolgáltatások megvásárlásáért vagy használatáért. a weboldalt. Ez a korlát összességében vonatkozik minden igényére, cselekményére és keresetének minden fajtájára és természetére.

10. Titoktartás

Weboldalunk és/vagy szolgáltatásaink eléréséhez előfordulhat, hogy a regisztrációs folyamat részeként meg kell adnia magáról bizonyos adatokat. Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által megadott információk mindig pontosak, helyesek és naprakészek legyenek. Kidolgoztunk egy szabályzatot az esetleges adatvédelmi aggályok kezelésére. További információért tekintse meg Adatvédelmi nyilatkozatunkat és a Cookie Policy-t.

11. Exportkorlátozások / Jogi megfelelés

Tilos a weboldalhoz való hozzáférés olyan területekről vagy országokból, ahol a webhelyen értékesített termékek vagy szolgáltatások tartalma vagy vásárlása illegális. Nem használhatja ezt a weboldalt a magyar exportra vonatkozó törvények és szabályozások megsértésével.

12. Partner marketing

Ezen a Webhelyen keresztül partnermarketinget folytathatunk, amelynek során százalékos vagy jutalékot kapunk az ezen a weboldalon vagy azon keresztül értékesített szolgáltatásokból vagy termékekből. Vállalkozásoktól szponzorálást vagy egyéb reklámkompenzációt is elfogadhatunk. Ennek a közzétételnek az a célja, hogy megfeleljen a marketingre és reklámozásra vonatkozó esetleges jogi követelményeknek, például az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának szabályainak.

13. Átruházás

Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem ruházhatja át, ruházhatja át vagy nem ruházhatja alvállalkozásba a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit részben vagy egészben harmadik félre. A jelen szakaszt sértő állítólagos megbízás semmis.

14. Jelen Feltételek megsértése

A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb jogaink sérelme nélkül, ha Ön bármilyen módon megsérti ezeket a feltételeket, megtehetjük az általunk megfelelőnek ítélt lépéseket a jogsértés kezelésére, ideértve a webhelyhez való hozzáférésének ideiglenes vagy végleges felfüggesztését, a kapcsolatfelvételt internetszolgáltatóját, hogy kérje, hogy blokkolja az Ön hozzáférését a webhelyhez, és/vagy indítson jogi lépéseket Ön ellen.

15. Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanít, megvéd és véd minket minden olyan követeléssel, kötelezettséggel, kárral, veszteséggel és kiadással szemben, amely a jelen Feltételek és feltételek, valamint a vonatkozó törvények megsértésével kapcsolatos, beleértve a szellemi tulajdonjogokat és a személyiségi jogokat. Ön haladéktalanul megtéríti nekünk az ilyen követelésekkel kapcsolatos vagy azokból eredő kárainkat, veszteségeinket, költségeinket és kiadásainkat.

16. Lemondás

A jelen Feltételekben és bármely Megállapodásban meghatározott bármely rendelkezés végrehajtásának elmulasztása, vagy a felmondási jog gyakorlásának elmulasztása nem értelmezhető az ilyen rendelkezésekről való lemondásként, és nem befolyásolja a jelen Feltételek vagy bármely más szerződés érvényességét. Megállapodás vagy annak bármely része, vagy ezt követően az egyes rendelkezések végrehajtásának joga.

17. Nyelv

Jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag magyar nyelven kerülnek értelmezésre és értelmezésre. Minden értesítés és levelezés kizárólag ezen a nyelven készül.

18. Megállapodás

Jelen Általános Szerződési Feltételek, az adatvédelmi nyilatkozatunkkal és a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkkal együtt alkotják a teljes megállapodást Ön és a Hajrá Zöldek között a weboldal Ön általi használatával kapcsolatban.

19. Jelen Feltételek frissítése

Ezeket a feltételeket időről időre frissíthetjük. Az Ön kötelessége, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Feltételek változásait vagy frissítéseit. A jelen Általános Szerződési Feltételek elején megadott dátum a legutóbbi felülvizsgálat dátuma. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításai akkor lépnek hatályba, amikor az ilyen változtatásokat közzétesszük ezen a weboldalon. A változtatások vagy frissítések közzétételét követően a webhely további használata a jelen Általános Szerződési Feltételek betartására és magára nézve kötelező érvényű nyilatkozatának minősül.

20. A jog és a joghatóság megválasztása

Jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos viták a magyar bíróságok hatáskörébe tartoznak. Ha a bíróság vagy más hatóság a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részét vagy rendelkezését érvénytelennek és/vagy a vonatkozó jogszabályok szerint végrehajthatatlannak találja, az adott részt vagy rendelkezést a megengedett legnagyobb mértékben módosítják, törlik és/vagy érvényesítik, hogy érvényesíteni a jelen Feltételek szándékát. A többi rendelkezést ez nem érinti.

21. Kapcsolat

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Hajrá Zöldek. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban írásban vagy e-mailben fordulhat hozzánk a következő címre: hajrazoldek@hajrazoldek.hu
Budapest Ferencváros